Pravice posameznika

Vsak posameznik ima naslednje pravice v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov:

- Pravica do odstopa/seznanitve z lastnimi osebnimi podatki (podatke o stranki, ki se hranijo)

- Pravico do popravka osebnih podatkov

- Pravico do izbrisa osebnih podatkov (ko osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so obdelujejo in hranijo, v primeru preklica privolitve ali v primeru obdelave podatkov brez soglasja. Pravica do pozabe osebnih podatkov ni absolutna - kar temelji na zakonu je močnejše od naše volje)

- Pravica do omejitve obdelave

- Pravica do prenosljivosti podatkov (posameznik ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki nam jih je posredoval, da te prenese drugemu upravljavcu)

- Pravica do ugovora

 Dolžnost upravljavca osebnih podatkov

- Kot upravljavec smo dolžni, da v roku 1 oziroma 2 mesecev od oddaje vaše zahteve (pravice) reagiramo.

Varnost
Za zaščito vaših osebnih podatkov sledimo Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov, razumnim previdnostnim ukrepom in upoštevamo najboljše prakse industrije, da se prepričamo, da podatki niso neustrezno izgubljeni, zlorabljeni, dostopni, razkriti, spremenjeni ali uničeni.

Izjemno razkritje podatkov
Podatki, ki jih upravitelj spletne trgovine Jazbina zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če je taka obveznost določena v zakonu, uredbi ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov upravljalca spletne trgovine Jazbina.

Hranjenje podatkov
Podatke, ki ste nam jih posredovali ob prijavi na prejemanje e-novic hranimo do preklica. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred preklicem. Vse ostale osebne podatke v okviru pogodbenega sodelovanja hranimo v skladu z veljavno zakonodajo.

Vprašanja in kontaktni podatki
Če želite: dostopati, popravljati, spreminjati ali izbrisati vse osebne podatke, ki jih imamo o vas, prijaviti pritožbo ali preprosto želite več informacij, se obrnite na našega pooblaščenca za skladnost z zakoni na e-poštni naslov, ki ga najdete med kontaktnimi podatki.